Articles

Sammendrag

Formålet med dette essayet er å rette søkelyset etter ulike tiltak det etterlyses hvordan samfunnet prøver å forsvare majoriteten og minoritetens rettigheter og plikter innenfor et demokratisk ramme. Disse tiltakene har til hensikt å forsvare majoriteten og minoritetenes rettigheter og plikter. Disse kan sees i to nivåer. 

Første nivået

22.07 var et klart eksempel på hvordan politiske krefter militariseres ettersom de føler seg utstøtt av samfunnet. Da statsministeren sa at svaret til 22.07 angrepene er mer åpenhet og demokrati, tenkte han helt riktig. Men etter en tid etter angrepene kan man se klart at det å konvertere fine ord til tiltak krever nøyeplanlegging. Dette essayet har prøvd å vise at ansvarliggjøring av det sivile samfunnet med organisasjoner som Minotenk ol. i spissen er løsningen og ikke en irrasjonell politiker forakt.

Andre nivået

En høyere satsing mot velferdstilbudet kan forebygge militariseringen av ektreme grupper. Dette kan gjennomføres gjennom forvaltning av øremerkede politiske midler og skal bli kartlagt gjennom grundig kriminal teknisk psykologisk profilering for å danne et godt og helhetlig bilde av målgruppa midlene er tiltenkt. Gjennom grundig evaluering av målgruppa kan et interorganisatorisk samarbeid opprettes mellom både nydannede og allerede etablerte institusjoner som jobber med samme mål. Les mer